บรรยากาศภาพรวมของการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

กลุ่มจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร