สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 รวม 5 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 กลุ่มจังหวัดหนองบัวลำภู เลย อุดรธานี และเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องณัฐพงษ์ 1 โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แผนที่จัดประชุม

เวทีที่ 2 กลุ่มจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องวินเนอร์ 7 ชั้น 7 ตึกคอนวีเนี่ยน โรงแรมอำนวยสุข อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

แผนที่จัดประชุม

เวทีที่ 3 กลุ่มจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

แผนที่จัดประชุม

เวทีที่ 4 กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประดับเพชร อาคารศูนย์ประชุม โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนที่จัดประชุม

เวทีที่ 5 กลุ่มจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

แผนที่จัดประชุม
สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี  

เลขที่ 125 อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น 3
ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240

สายด่วนสายตรง 0-2943-9600-10 ต่อ 1624
มือถือ 081-9048180
โทรสาร 0-2943-9614 

อีเมล์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.