สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี  

เลขที่ 125 อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น 3
ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240

สายด่วนสายตรง 0-2943-9600-10 ต่อ 1624
มือถือ 081-9048180
โทรสาร 0-2943-9614 

อีเมล์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.